BAMA PROJECT


WAT HOUDT HET BAMA-PROJECT IN ?

Het LVAB is, zoals u bekend, de enige provinciale beroepsvereniging die boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren en aanverwante beroepen verenigt en vertegenwoordigt.
Toekomstige beroepsbeoefenaars studeren aan uw hogeschool met vele praktische vragen, verwachtingen, dromen, verzuchtingen. Hierin hebben we een gemeenschappelijk raakpunt.

Het LVAB organiseert in uw onderwijsinstelling een praktische namiddag ten behoeve van de 2de en 3de jaarsstudenten van ongeveer twee uur over: beroepservaring, instituten, beroepsverenigingen, stage, (toegang en bekwaamheid) examens, vrijstellingen, voorbereidingen, toekomstperspectieven, ...
Onze sprekers wisselen af en brengen een zeer praktisch en realistisch beeld van de beroepspraktijk en haar uitdagingen.

Uit de vele positieve reacties en het feit dat we elk jaar terug opnieuw gevraagd worden, mogen we gerust afleiden dat dit door de studenten en hun docenten goed gesmaakt wordt.

U of de door u aangestelde kan verder contact opnemen met onze verantwoordelijke bestuurder ter zake nl. dhr. Toon Vanderbeuken via mail toon@lvab.be of GSM: 0477/303.508.