Lees hier de commentaren!

Voorstelling Instituten - Level 5 PXL dd 21 april 2016
Eén voor één aangename sprekers. Het is super om te weten dat we met het diploma graduaat boekhouden toch nog aanspraak kunnen maken op de titel BIBF of IAB.
Het was een interactief spreken, inhoud werd zeer tof gegeven. (Keunen Sandra)


Zeer nuttige info op een zeer leuke manier gebracht. Na de uitleg wist ik waar ik naartoe wil na mijn opleiding en waar ik naartoe moet gaan om dit te bereiken. (Geukens Sarah)

De infosessie was onverwacht interessant, mede doordat de sprekers op een boeiende manier onze medewerking en aandacht vroegen. (Willems Sanne)
 Voorbereiding bekwaamheidsexamen stagiairs IAB/BIBF 2015 - module Deontologie BIBF
Een seminarie volgen 'werken met wetboeken' spreekt misschien in 1ste instantie niet echt tot de verbeelding maar is een echte aanrader. Op een enthousiaste en verrassende manier loodst Toon je doorheen een aantal wetsartikels om je erop te wijzen dat je wetten moet lezen, ontleden, begrijpen, correct interpreteren en vooral toepassen! Daar waar (in de praktijk) het wetboek op zich niet steeds een dagelijks werkinstrument blijkt te zijn; de noodzaak en de meerwaarde van het écht gebruiken van de wetboeken werd door Toon duidelijk aangetoond.
Boeiende avond, fijne start van een lessenreeks. (Neven Lisiane) 

  
De uiteenzetting heeft mij echt de ogen geopend. De aansprakelijkheid van het beroep en de mogelijke gevolgen bij laattijdig, onvolledig of verkeerd handelen, had ik toch wel een beetje onderschat. Onze focus moet niet alleen liggen op het ‘zo goed mogelijk bedienen van onze klanten’ maar zeker ook op een adequate organisatie van onze activiteiten in functie van deze aansprakelijkheden. (Ilko Hawrijk)

Het volgen van deze les aanzie ik als echt wel noodzakelijk voor het succesvol afleggen van het examen. De les werd gebracht door iemand die verbonden is aan het instituut met een karrevracht aan ervaring in deontologische kwesties. De tips die gegeven werden tijdens de uiteenzetting zijn zeer waardevol. Het was een aangename ervaring om deze uiteenzetting te krijgen van iemand die dit met passie brengt. (Wilfried Nelissen)

Het seminarie was zeer verhelderend en gaf duidelijk aan hoe een stagiair zichzelf en zijn hulpmiddelen dient voor te bereiden. Leren analyseren en doorgronden van wetsartikelen waarop onze taken gestoeld zijn en deze naar het examen toe (en uiteraard ook later) correct te kunnen toepassen is een aspect dat mijns inziens (bij andere seminaries en zeker bij zelfstudie) vaak over het hoofd wordt gezien. Ik vond het uiterst interessant om de linken tussen de diverse wetsartikels te zien om deze naar de praktijk toe te kunnen toepassen, rekening houdend met het feit dat er naar bepaalde delen van artikels die niet van toepassing zijn op de situatie die zich voordoet, niet nodeloos hoeft te worden verwezen. De bespreking van de recent doorgevoerde en aankomende wijzigingen waarmee we in contact komen heeft me een beter beeld van het takenpakket van de beroepsbeoefenaar gegeven. Verder dank ik u voor de vele bruikbare tips en aandachtspunten die van pas zullen komen bij de examens. (David De Clerq)
 


 
Infosessie dd 20 maart 2015 - PXL
De sessie over BIBF was zeer interessant.
Alsvolgt ging het over materie die mij minder aansprak maar was wel even goed duidelijk.
Over het IBR was het natuurlijk heel tof over de vragen die gesteld werden inclusief de prijsjes en de informatie daarover was voor mij geheel nieuw aangezien dit ook meestal niet van toepassing is op ons afstuderende van een bachelor. De jeugdige lid van de raad van bestuur bracht ook een duidelijk beeld over wat je mag doen en waar je mee te maken krijgt in de raad van bestuur. (
Anne Van Elssen, Student PXL)
 
Ik vond dat jullie het zeer goed gedaan hebben. Door geregeld grapjes te maken en door de vragen ronde hielden jullie de aandacht erbij.
Jullie hebben ook gebruik gemaak van verschillende sprekers waardoor er toch enige afwisseling is.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik af en toe afgeleid was omdat we al veel van deze informatie hebben gekregen over dit onderwerp. Maar over het algemeen vond ik dat jullie het zeer goed gedaan hebben. (Fabio Weustenraad, Student PXL)