SEMINARIES 2017 - 2018


sep 20
Het nieuwe erfrecht komt eraan!

Referent: dhr. Bart Verdickt

INHOUD:

Het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat erfenissen en giften betreft is in januari 2017 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Het zou nog dit jaar kunnen worden goedgekeurd. Voor alle rechtspractici die met dergelijke vragen kunnen worden geconfronteerd, is het belangrijk om nu al te weten wat er zal veranderen.

U krijgt antwoord op vragen zoals:
  • Welke nieuwe regels voor het voorbehouden erfdeel van kinderen?
  • Welke nieuwe regels voor de waardering van schenkingen bij de afhandeling van de nalatenschap?
  • Welke nieuwe regels voor het voorbehouden deel van ouders?
  • Welke nieuwe regels voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote?
  • Is het verbod van erfovereenkomsten nu echt opgeheven?
OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 12 september 2017

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Woensdag 20 september 2017
van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven