SEMINARIES 2017 - 2018


sep 27
Waarom een ontslag doorvoeren moeilijk blijft!

Referenten: mevr. Linda Lemmens en mevr. Janne Poets

INHOUD:

Ondanks het Eenheidsstatuut en het meer transparante karakter van de opzegtermijnen, blijft een ontslag doorvoeren een heikele beslissing.
Eens te meer worden er nu vragen gesteld over onderwerpen zoals outplacementverplichting van de werkgever of de motiveringsplicht van het ontslag. Ook de regels inzake het ontslag van een werknemer die arbeidsongeschikt is, zijn sterk gewijzigd.
Anderzijds blijven evergreens bestaan zoals: het statuut van beschermde werknemer, ontslag om dringende reden, enz ... .

Tijdens dit seminarie zal een update worden gegeven; een stand van zaken van een ontslagbeleid anno september 2017 met zijn nieuwigheden en valkuilen.

Zal behandeld worden:
  • Omschrijving en impact eenheidsstatuut
  • 3 jaar CAO 109, hoe ver zijn we met de motiveringsplicht?
  • Ontslag om dringende redenen: veel gemaakte fouten....
  • Impliciet ontslag en ius variandi
  • Einde arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer
  • Het recht op outplacement
  • Beschermde werknemers
OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 19 september 2017

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Woensdag 27 september 2017
van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven