SEMINARIES VOORJAAR 2018


mei 02
Updating Personenbelasting - deel 2
    
Referent: dhr. Jef Wellens

INHOUD:

In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting van 2018 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticiperen we ook op de maatregelen die vanaf aanslagjaar 2019 gelden.

Een greep uit de nieuwigheden in de aangifte van 2018:
 • nieuw divers inkomen: inkomsten uit deeleconomie
 • proratering fiscale voordelen bij onvolledig kalenderjaar
 • nieuw fiscaal statuut van de ‘student-ondernemer’
 • bijkomende belastingverminderingen voor ‘alleenwoner met kind ten laste’
 • nieuwe aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten en wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen
 • uitbreiding fiscale fietsvoordelen
 • verhoging belasting op roerende inkomsten
 • afschaffing fiscale voordelen voor lening ‘eigen woning’ in Brussels Gewest

Volgende wijzigingen voor aj. 2019 komen aan bod:
 • nieuwe vormen van belastingvrij bijverdienen, wijziging deeleconomiestelsel en uitbreiding flexi-arbeid
 • nieuw fiscaal stelsel ‘winstpremie werknemers’
 • uitbreiding taxshelter voor groeibedrijven
 • ook wettelijk kostenforfait voor ‘zelfstandigen met winst’
 • nieuwe forfaits voordelen alle aard voor PC en smartphone
 • nieuwe getrapte aftrekbeperking autokosten
 • Car for cash: nieuw fiscaal regime ‘mobiliteitsvergoeding’
 • tijdelijke verhoging investeringsaftrek
 • nieuwe ‘tweede pijler’-pensioenovereenkomst zelfstandigen
 • activering spaargeld: nieuwe vrijstelling dividenden en ‘duaal pensioensparen’
 • nieuwe meldplicht in aangifte rond effectenrekening en rekening feitelijke vereniging
 • aanscherping kaaimantaks
 • ...

Verder krijgt u een gedetailleerd en uitgebreid overzicht van nieuwe wetgeving, relevante rechtspraak, parlementaire vragen, rulings, circulaires en andere administratieve commentaren, van het voorbije jaar.
 

 
ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.DATUM:

Dinsdag 2 mei 2018
van 18u30 tot 21u30


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven