SEMINARIES VOORJAAR 2018


mei 15
Practicum Personenbelasting
     
Referent: dhr. Jef Wellens
 

INHOUD:

Dit practicum is een follow-up bij de updating personenbelasting. Aan de hand van diverse cases en berekeningsvoorbeelden worden nieuwe PB-materies voor aanslagjaar 2018 uitgediept en geïllustreerd.
Onderwerpen onder voorbehoud(*):
  • cases rond hypotheekfiscaliteit voor eigen en niet-eigen woning, met een overzicht van de federale en gewestelijke stelsels
  • cases rond gezinsfiscaliteit met gewijzigde aanrekening belastingvermindering voor personen ten laste op buitenlandse inkomsten & nieuwe statuten ‘student zelfstandige’ en ‘alleenwoner met kinderen’
  • wijziging berekening belastingvermindering voor pensioenen: oplossing pensioenval
  • belast of belastingvrij bijverdienen: overzicht diverse stelsels
(*) het programma wordt samengesteld naargelang van de fiscale actualiteit van het ogenblik.


 
ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

Dinsdag 15 mei 2018
van 18u30 tot 21u30


DEELNAMEPRIJS:

80,00 euro
40,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven