MODULES 2017 - 2018


okt 04
BTW (8 sessies)

Referent: dhr. Jurgen Opreel

INHOUD:

Deze module BTW geeft een grondig, systematisch en praktijkgericht overzicht van de btw-materie.
De juiste toepassing van de btw-regels is en blijft een ingewikkelde en moeilijke opgave. Daarenboven komen er regelmatig nieuwe administratieve circulaires, is er de evoluerende rechtspraak en worden er regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd, zowel op Europees als op federaal vlak.

Deze grondige module BTW is uitermate geschikt voor wie nog niet erg bedreven is in de btw-materie, evenals voor btw-kenners, die middels een globale update alle recente ontwikkelingen op hun juiste plaats binnen het btw stelsel wensen geplaatst te zien. Na een kort overzicht en een bespreking van de belastingplicht, worden de btw-vrijstellingen uitgebreid behandeld. Daarna wordt stilgestaan bij de aftrek van de btw en de belastbare handelingen (leveringen, diensten, invoer/uitvoer, intracommunautaire leveringen). Na de bespreking van de maatstaf van heffing, komen achtereenvolgens de herzieningen, de verjaring en de teruggave aan bod.

Deze module BTW wordt afgesloten met een overzicht van alle verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen op het vlak van btw.

OPMERKINGEN:

Online inschrijven mogelijk t.e.m. 26 september 2017

ERKENNING IAB,BIB,IBR:

U ontvangt een attest voor 24 uren beroepsvervolmaking.


DATUM:

8 woensdagavonden (4/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 08/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12)
telkens van 18.30u tot 21.30u


DEELNAMEPRIJS:

640,00 euro
320,00 euro voor leden LVAB
(vrij van BTW, art. 44 W.BTW)


INSCHRIJVEN:

Klik hier om u in te schrijven