Nieuws van de dag

Accountants, belastingconsulenten en notarissen lanceren samen elektronisch effectenregister

Het Instituut van Accountants en Belastingconsultenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot) bundelen krachten voor baanbrekende tool.

Brussel, 19 maart 2019 – De Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten lanceren een betrouwbaar elektronisch effectenregister. Dat verhoogt de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Geen overbodige luxe, nu bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen. Verder vermindert het nieuwe platform de administratieve rompslomp voor de bestuurders van bedrijven, en op termijn ook voor kredietverstrekkers en andere dienstverleners.

Een aandelenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap. Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen,… Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening,…

De huidige aandelenregisters zijn vaak logge boeken die bovendien soms zoek geraken’, zegt Bart Van Coile, ondervoorzitter van het IAB. ‘Maar het belangrijkste nadeel is wel dat de gegevens die erin zijn opgenomen, kunnen worden gemanipuleerd. Dat kan leiden tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke proceduresOnze opzet was om met de huidige technologische mogelijkheden tegemoet te komen aan de eisen van het moderne ondernemersklimaat.’

Immers met het elektronisch aandelenregister worden deze problemen verholpen. Klopt een ondernemer aan bij een accountant of bij een notaris, dan zorgt die laatste ervoor dat de gegevens over de aandeelhouders elektronisch worden geregistreerd. Zo gaan de gegevens niet verloren en kan niemand ze manipuleren.

Hiermee worden eindeloze discussies vermeden’, benadrukt Jan Sap, directeur-generaal bij Fednot.

Deze nieuwe tool is een handig instrument in het licht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat op 28 februari is goedgekeurd en op 1 mei in werking treedt.

Ondernemingen zullen hun statuten moeten aanpassen. Het is belangrijk dat ze hun aandeelhouders tijdig kunnen opsporen en bijeenroepen, “verduidelijkt Jan Sap. De wetgever stapt ook af van het principe “één aandeel, één stem”. Een juiste registratie van de rechten die aan de effecten zijn gekoppeld, wordt daarom nog belangrijker.

UBO-verplichtingen

Het nieuwe platform heeft nog meer in petto. Tegen 30 september moeten bedrijven aan de FOD Financiën melden welke aandeelhouders meer dan 25 procent van de aandelen in handen hebben. Dit in het raam van de UBO-verplichtingen, die door Europa worden opgelegd om witwassen tegen te gaan. Welnu, de ondernemer kan ervoor opteren om deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister aan de FOD Financiën door te spelen. Een aanzienlijke vereenvoudiging voor bestuurders van bedrijven. Zij zijn immers aansprakelijk voor de goede naleving van de UBO-verplichtingen.

Op termijn krijgt de ondernemer via het register toegang tot alle notariële akten die de notaris over zijn bedrijf bewaart (oprichting, statutenwijziging, …).

Minister van Justitie Koen Geens besluit “Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht creëert een juridische basis voor een volledige digitale administratie voor ondernemingen. Een betrouwbaar elektronisch effectenregister is een positieve stap in die digitalisering, die onmisbaar is voor de onderneming van de 21e eeuw. Dat IAB en Fednot samen deze opportuniteit grijpen, moet worden toegejuicht.”

Wij hielden eraan u hiervan tijdig op de hoogte te bregen en zullen zeker niet nalaten om in de nabije toekomst u nog meer informatie hierover te verschaffen.

Bron: IAB dd 19 maart 2019