Updating vennootschapsrecht

INHOUD: Zoals elk jaar lichten we tijdens dit seminarie de voornaamste wijzigingen van het voorbije jaar toe. We gaan in op de wijzigingen en op de concrete praktische gevolgen ervan…

Updating boekhoudwetgeving

INHOUD: Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit seminarie de deelnemer in staat om zijn of haar kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren. De ontwikkelingen tijdens het jaar 2018 in de wetgeving en…

Updating personenbelasting - deel 2

INHOUD: In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting van 2019 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticiperen we ook op de maatregelen die…

Updating personenbelasting - deel 2

INHOUD: In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting van 2019 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticiperen we ook op de maatregelen die…

Updating personenbelasting - deel 1

INHOUD: In deze updating staat de nieuwe aangifte in de personenbelasting van 2019 centraal. Naast een overzicht van de wijzigingen in de belastingaangifte, anticiperen we ook op de maatregelen die…