Topic 1

LVAB zoekt kandidaat leden voor de examenjury

Dit voor onze jaarlijkse 12-daagse voorbereiding van de stagiairs op het bekwaamheidsexamen.
Deze zullen plaatsvinden in september – oktober 2019.

Vooral de proef op het “mondeling examen” vraagt veel vrijwilligers om de nodige jury’s samen te stellen.
We kunnen alle hulp gebruiken van actieve beroepsbeoefenaars, jonge collegae met examen-ervaring, senioren met voldoende tijd en goesting, mannen en vrouwen, … .

Stuur uw kandidatuur in per mail via info@lvab.be.