Topic 3

Van 2 naar 3, naar 1

We hebben 2 instituten: BIBF en IAB en die gaan fusioneren.

Het BIBF heeft 9 Nederlandstalige en 9 Franstalige leden verkozen voor hun nationale raad. Dat is de nieuwe raad BIBF.
In een tweede fase hebben ze onder hun 18, 1 voorzitter (Franstalig) en 1 ondervoorzitter (Nederlandstalig) en 1 penningmeester (nu Franstalig) gekozen.
Dit was de laatste verkiezing en hun mandaat loopt in theorie 4 jaren.
De 7 best verkozenen (met het meeste voorkeurstemmen), per taalrol, stoten door naar de eerste raad van het nieuwe IBA.
De Franstalig verkozen voorzitter van het BIBF wordt ondervoorzitter van het nieuwe IBA.

Het BIBF blijft nog even bestaan (maximaal 4 jaren) om alle stagiairs BIBF volgens de oude methode BIBF af te handelen.
Er komt dus, binnen het BIBF, een examenjury om de schriftelijke en mondelinge examens van de nu nog bestaande BIBF stagiairs af te nemen en te delibereren.
Zij kunnen géén nieuwe stagiairs BIBF meer aanvaarden. De kamer van beroep blijft de bevoegde klaagbank van en voor die stagiairs.

Het IAB heeft in rechtstreekse ledenverkiezingen haar voorzitter (Nederlandstalig), ondervoorzitter (Franstalig) en 6 leden per taalgroep van de nationale raad gekozen.
De voorzitter IAB wordt voorzitter van het nieuwe IBA en alle anderen worden raadslid van het nieuwe IBA.
Het nieuwe IBA zal dus 28 stemgerechtigde raadsleden tellen, 14 per taalgroep, gedurende 4 jaren.

Zodra het IBA actief wordt, zullen we dus tijdelijk 3 instituten hebben (maximaal 4 jaren) om dan volledig op te gaan in 1 enkel instituut IBA.
Er is echter nog véél werk aan de winkel in ieder van die drie voorlopige instituten.
De harmonisatie en de overvloei zullen nog vele onderhandelingen vragen. Wij wensen die pioniers veel wilskracht, werkijver en inspiratie toe.